Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki

Grupa dzieci siedzących na trawie wokół mężczyzny w stroju harnasia
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka. Oferty można składać do 17 marca 2023 roku.

Celem konkursu jest wsparcie finansowe prowadzenia działalności w obszarze turystyki. W konkursie dotacyjnym wyodrębniono 6 priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie realizacji zadań publicznych:

Priorytet 1 - Działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej / agroturystyki;

Priorytet 2 - Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne regionów turystycznych oraz turystycznych marek terytorialnych;

Priorytet 3 - Podnoszenie jakości i kompetencji kadr zawodowych i społecznych w turystyce w zakresie poprawy świadczonych usług;

Priorytet 4 - Badania w turystyce;

Priorytet 5 - Innowacyjność w turystyce na rzecz rozwoju turystyki;

Priorytet 6 - Zwiększenie bezpieczeństwa turystów.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka na rok 2023 zaplanowano kwotę w wysokości: 12 600 000 zł.

Oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2023 należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT (https://wnioski.msit.gov.pl) lub w sposób określony w pkt VI. 2. Regulaminu ogłaszanego przez Ministra Sportu i Turystyki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka w terminie do dnia 17 marca 2023 roku.